Начало За нас Полезно Галерия Контакти Профил на купувача Обществен съвет
За нас

ВИЗИЯ


        Детска градина  № 9 ЗОРА  да бъде:

         • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

        • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

        • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

      • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

          Визията отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси:

Първа – очертаващи смисъла на процеса: – Как работим със заобикалящата ни общност? – Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа? – Как ще направим Детската градина желано място за всекиго? – Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес: – Каква философия споделя Детската градина? – Какъв ще бъде приносът на всеки? – Каква репутация да има Детската градина?