Начало За нас Полезно Галерия Контакти Профил на купувача Обществен съвет
Полезно

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията

на гр. Монтана

—----------------

Прием 2019/ 2020 година

—----------------

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в

община Монтана