Начало За нас Полезно Галерия Контакти Профил на купувача Обществен съвет
Полезно

Отчети за изпълнение на бюджета за 2020г.

I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

Eтичен кодекс

Годишен комплексен план за учебната 2020 - 2021г.

Правилник за дейността на ДГ №9 Зора

Програмна система

Отчети за изпълнение на бюджета за 2019 г.:

  I-во тримесечие

  II-ро тримесечие

  III-то тримесечие

Бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 год.

Бюджет 2016 г.

Наредба за организация на предучилищното образование

Отчет за изпълнение на бюджета за 2015

Бюджет 2015

Отчет за изпълнение на бюджета за  2014

Отчет за изпълнение на бюджета за 2013